Home » داستان‌نویسی نوین by Damon Knight
داستان‌نویسی نوین Damon Knight

داستان‌نویسی نوین

Damon Knight

Published
ISBN :
Paperback
204 pages
Enter the sum

 About the Book 

در سراسر کتاب،از فصل ها گرفته تا زير فصل ها، تمرين هايي گذاشته شده که به اعتقاد نويسنده مي توان آن ها را انجام نداد ولي بهتر است که ناديده نماند. تمرين هايي براي نوشتن يا چيزهاي بديهي که شايد فکر کنيم که به طور پيش فرض همه ي آن هارا مي دانيم ولي اوMoreدر سراسر کتاب،از فصل ها گرفته تا زير فصل ها، تمرين هايي گذاشته شده که به اعتقاد نويسنده مي توان آن ها را انجام نداد ولي بهتر است که ناديده نماند. تمرين هايي براي نوشتن يا چيزهاي بديهي که شايد فکر کنيم که به طور پيش فرض همه ي آن هارا مي دانيم ولي او تعريف جديدي از آن ها به ما مي دهد مثل؛ تمريني براي ديدن؛ که از نظر او فقط داشتن چشم دليلي براي توانايي ديدن نيست مثل دوربيني که تا شخصي يا سوژه اي پشت آن قرار نگيرد فعل ديدن يا ديده شدن صورت نگرفته است، يا تمرين هايي براي شنيدن،احساس کردن، به خاطر آوردن.‏در بخش آخر کتاب با عنوان نويسنده شدن توصيه هاي جالب و بکري به نويسندگان حرفه اي و کساني که با آن ها در ارتباطند مي کند؛ از قبيل ازدواج نويسنده، ارتباط با ناشر يا مجلات ادبي و رنج ها و خوشي هايي که يک نويسنده در زندگي با آن ها مواجه است.‏ديمون فرانسيس نايت که حاصل تجربيات پنجاه ساله اش در نويسندگي و برگزاري کارگاه هاي داستان نويسي اش را در اين کتاب به جا گذاشته از شهرت زيادي برخوردار است؛ از تعدادي از رمان هايش فيلم هايي تهيه شده که خودش زياد از آن ها راضي نبود و بعد از مرگش نيز جايزه ي ادبي به نام او بنا نهاده شده که هر ساله به کتاب هايي از اين نوع داده مي شود.‏او در کنار اينکه مي گويد مي توانست اين کتاب نوشته نشود به کساني که آموزش داستان نويسي معتقد نيستند يادآوري مي کند که: نوشتن مثل دوچرخه سواري است؛ وقتي دوچرخه سواري مي کنيم همه چيز راحت وطبيعي به نظر مي رسد، ولي اغلب فراموش مي کنيم که چقدر زمين خورده ايم تا دوچرخه سواري را ياد گرفته ايم.‏او که بيش تر نويسنده ي رمان هاي علمي- تخيلي است، رمان هايي که جاي خالي آن ها در ادبيات مان محسوس است، مي گويد: کتابش مثل هر کتاب ديگري پيغامي در بطري است و کسي که آن را مي پذيرد و مي خواند در واقع در کلاس و کارگاه او حاضر شده است. او که سال ها در يوجين اورنجو زندگي مي کرد و در دانشگاه هاي متفاوت آمريکا تدريس مي کرد، در سال 2002 ميلادي چشم از جهان فرو بست و همان سال جايزه ادبي به نامش بنا نهاده شد.‏اين کتاب که مدت ها در رديف پر فروش ترين کتاب هاي آمازون قرار داشت در شيوه ي آزاد و غير متعصبانه اش و دادن تمرين ها و مثال هاي متفاوتي که از نويسندگان ناآشنا براي ما مي آورد( نويسندگان مشهوري که ما هنوز نامي از آن ها نشنيده ايم و مترجمن ما به فکر ترجمه آن ها نيز نيفتاده اند.) حرف هاي زيادي چه براي دوست داران داس‏‏‏‏‏‏‏تان نويسي و چه براي مدرسان آن دارد.‏مهدی فاتحیمترجم کتاب