Home » Programowanie UK?Adow Avr Dla Praktykow by Elliot Williams
Programowanie UK?Adow Avr Dla Praktykow Elliot Williams

Programowanie UK?Adow Avr Dla Praktykow

Elliot Williams

Published September 1st 2014
ISBN : 9781492016656
ebook
432 pages
Enter the sum

 About the Book 

Programowanie uk?adow AVR dla pasjonatow!Wspo?czesny ?wiat elektroniki jest podbijany przez uk?ad Arduino. Przemawia za nim wygoda oraz proste tworzenie ca?kiem zaawansowanych projektow. Je?eli jednak wymagasz najwy?szej wydajno?ci, reakcji naMoreProgramowanie uk?adow AVR dla pasjonatow!Wspo?czesny ?wiat elektroniki jest podbijany przez uk?ad Arduino. Przemawia za nim wygoda oraz proste tworzenie ca?kiem zaawansowanych projektow. Je?eli jednak wymagasz najwy?szej wydajno?ci, reakcji na zdarzenia w czasie rzeczywistym lub wielozadaniowo?ci, warto, ?eby? wykona? kolejny krok i pozna? uk?ady AVR firmy Atmel. Brzmi zach?caj?co?Doskonale! W Twoje r?ce oddajemy ksi k?, ktora pozwoli Ci pozna? pasjonuj?cy ?wiat tych uk?adow. W kolejnych rozdzia?ach nauczysz si? wykorzystywa? ich potencja? do pisania swoich w?asnych programow w j?zyku C oraz komunikowania si? ze ?wiatem zewn?trznym. Ponadto dowiesz si?, jak korzysta? z komunikacji szeregowej, wej cyfrowych oraz przerwa? sprz?towych. Na sam koniec, w cz ci po?wi?conej zaawansowanym zagadnieniom, zobaczysz, jak u?ywa? prze cznikow i protoko?u I2C oraz sterowa? silnikami. Ksi ka ta przyda si? wszystkim pasjonatom elektroniki, ktorzy pragn? odkry? potencja? uk?adow AVR.Dzi?ki tej ksi ce: skompletujesz potrzebne narz?dzia nauczysz si? programowa? uk?ady AVR wykorzystasz Arduino do programowania AVR zastosujesz przerwania sprz?towe u?yjesz uk?adu AVR w zaawansowanych projektach​Wykorzystaj potencja? uk?adow AVR!